ZNAČAJ I TERAPIJSKA PRIMENA MATIČNIH ĆELIJA

Katarina Milinčić, MSc Regenerativna medicina, Beograd


Naučnik u oblasti regenerativne medicine sa radnim iskustvom u Centru za regenerativne
terapije Drezden (CRTD) i Univerzitetskoj klinici Karl Gustav Karus Drezden u Nemačkoj.

-Od svojih prvih časova biologije bila sam zaintrigirana činjenicom da je jedna jedina ćelija odgovorna za razviće jednog kompleksnog organizama sačinjenog od velikog broja različitih tipova ćelija, tkiva i organa. I to sve od jedne jedine – matične ćelije. Moja strast prema ovom polju biologije tokom školovanja postajala je sve veća. Na osnovnim studijama molekularne biologije i fiziologije opredelila sam se da svoju karijeru posvetim oblasti koja se bavi primenom ovih ćelija i iskorišćavanjem njihove neverovatne terapijske moći za lečenje različitih bolesti čoveka.

Svoje prvo iskustvo stekla je u inostranstvu jer nažalost polje regenerativne medicine u Srbiji još uvek nije dobilo značaj i pažnju koju zaslužuje. Nakon osnovnih studija odlučila je da svoje znanje proširi ali i stekne praktično iskustvo u radu sa matičnim ćelijama u Centru za regenerativne terapije i Unverzitetskoj klinici Carl Gustav Carus u Nemačkoj. Kroz izradu svoja četri naučna projekta radila je sa različitim matičnim ćelijama (indukovanim pluripotentnim matičnim ćelijama, embrionalnim ćelijama bubrega i dr.) ali hematopoetske matične ćelije su bile fokus najvećeg dela njenih istraživanja. Ovo iskustvo je za nju dragoceno jer smatra da je rad na ovim ćelijama pomogao da u potpunosti razume prednosti i mane regenerativne medicine ali isto tako i da uvidi stvarni potencijal i širinu njihove primene. Pored toga imala je čast da sarađuje i uči od profesora, naučnika i lekara, o najnovijim metodama terapijske primene matičnih ćelija za širok spektar oboljenja, onih u kliničkoj praksi, ali takođe
onih koji su fazama razvijanja i kliničkim ispitivanjima.

– Želim da svoje stečeno iskustvo i znanje podelim sa ljudima u Srbiji u nadi da će to poslužiti kao korak ka podizanju svesti o regenerativnoj medicini. Smatram da je dobro razumevanje novih i stranih stvari preduslov za sagledavanje stvarnih benefita i opanosti, jer samo na taj način uticaj uvek prisutanog straha od nepoznatog može da bude minimalan. Ova nova grana medicine, sa već ogromnim moćima, ima potencijal da se idalje razvija i donese rešenja za bolesti koje do sada klasična medicina nije uspela. Nadam se da ću svojim radom pomoći da regenerativna medicina zaživi u Srbiji i da matiče ćelije u javnom mnjenju dobiju svoje mesto koje zaslužuju. Smatram da su moje najvrednije karakterstike pozitivan duh, otvorenost i pristupačnost. Uživam u komunikaciji sa ljudima različite dobi i profesije i volim da slušam tuđa i delim svoja iskustva i stečena znanja.

Danas je lako doći do informacija, ali je mnogo teže odabrati one prave. Zato poručuje svim mamama i onim budućim ovog kluba da se uvek trude da biraju izvore koje čitaju i provere iste. Takođe, s obzirom na značaj zdravlja dece i kompleksnost ove teme, savetovala bi im da se za sve nedoumice i pitanja uvek obrate stručnim ljudima. Oni će moći svoje odgovore da baziraju na stečenom znanju i iskustvu i tako vama pomognu da za svoju decu donesete najbolje odluke.

http://www.medigen.rs/

Ostavite komentar