Što su detetu prstići aktivniji,to se bolje ostvaruje njegov govorni,emocionalni i intelektualni razvoj.

Povezanost razvoja govora i fine motorike posebno spretnost ruke i prstiju lako je uočiti jer se sva djeca u trenutku kada ne mogu pronaći potrebnu reč pomognu rukom i koriste gest. Fiziolozi su dokazali da je stepen razvijenosti dečjeg govora proporcionalna stepenu formiranosti fine motorike prstiju šake. Na temelju svih tih istraživanja postavljena je i zakonitost koja kaže: „Kad razvoj pokreta prstiju odgovara uzrastu, razvoj govora je uredan, a kad razvoj fine motorike zaostaje, zaostaje i govor”. Ta informacija koju nam dete može dati je veoma važna jer eventualne govorne probleme možemo predvideti i pre nego što dete progovori. Što su detetu prstići aktivniji, to se bolje ostvaruje njegov govorni, emocionalni i intelektualni razvoj.

Prvi mesec detetovog života:Dete u ovom mesecu treba da bude mirno i relaksirano, sa oskudnom motorikom, ili budno i motorički vrlo aktivno, ili budno i razdraženo uz plač.U budnog i aktivnog novorođenčeta u leđnom položaju, pokreti ekstremiteta se sastoje od naizmeničnog savijanja i opružanja.

U drugom mesecu beba ima duže periode budnosti nego u prvom.Poneko odojče, uglavnom ono koje se hrani flašicom, uspeva krajem drugog meseca da eliminiše noćni obrok. Ipak, dojene bebe to, najčeće, u ovom uzrastu još ne čine.

Beba nakon navršena dva meseca postaje aktivnija nego do tada, sve je više budna i počinje značajnije da se zanima za okolinu.U trećem mesecu odojče, u položaju potrbuške, odiže glavu za 45 – 90° i aktivnije posmatra predmete ispred sebe.

Proces uspravljanja se odvija odozgo nadole.U IV mesecu dete u položaju potrbuške počinje da održava ravnotežu.Preduslov za to je da oba lakta leže ispred linije ramena, da je jaka savijenost u karlici popustila i da je težina tela na stomaku.

U položaju potrbuške beba pomera težište tela na stomak.Ako želi da poveća polje igranja, pruža laktove prema napred. Ugleda li omiljenu igračku izvan polja domašaja, postaviće se u siguran položaj na stomaku: glavu, grudni koš i ruke će podići u vazduh i „plivaće“ nogama kraće vreme.

Oko polovine prve godine beba se, u položaju potrbuške, sve više podiže, oslanjajući se ispruženim rukama na otvorene šake, a težište tela se pomera ka karlici.Bedra su raširena, potkolenice savijene u kolenima i podignute uvis.

Tokom sedmog meseca dominira jaka želja odojčeta za kretanjem.U položaju potrbuške ono pomera težište ka zadnjem delu tela, oslanjajući se na šake i bedra.

U osmom mesecu beba može iz položaja na leđima da se podigne u sedeći položaj, držeći se za vaše prste.U položaju potrbuške većina beba još ne može da se kreće napred, ali može da se okreće oko svoje osovine.

Pošto je u položaju potrbuške savladala premeštanje težine unazad i u stranu, beba otkriva kretanje unapred i počinje da baulja.U bočnom položaju se ne oslanja samo na laktove,  već i na šaku, pri čemu se trup približava sedećem položaju.

Odojče u X mesecu zauzima „četvoronožni položaj“, pri čemu, dok se oslanja na šake, ne podiže samo grudni koš i stomak, već i guzu.U ovom položaju ono se klati napred-nazad u mestu, ravnomemo premeštajući težinu na ruke i noge, što predstavlja preduslov za puzanje.

U XI mesecu odojče sigurno sedi.Uspeva i da puzi tako što u ritmičnom izmenjivanju ispruža istovremeno desnu ruku i levu nogu, odnosno levu ruku i  desnu nogu.

Iako većina dece samostalno prohoda oko prvog rođendana, nekoj sasvim normalnoj deci to polazi za rukom tek sa 15 meseci. Jedni su oprezni i postepeno se puštaju, drugi to urade odjednom i potrče, treći padnu, pa se uplaše i novi pokušaj samostalnog hoda odlože za neku drugu priliku.

 Vežbe fine motorike šake i prstiju (Vežbe praksije i tonusa mišića šake i prstiju)

Podlogu za govorni razvoj čini razvijenost fine motorike prstiju šake. Odavno je poznata veza spretnosti ruke i govora jer pokreti ruku deluju na senzomotorni razvoj nervnog sistema, a samim tim i na govorni razvoj, koji zahteva najviši stepen senzomotorne koordinacije. Što su bebini prstići aktivniji, to se bolje ostvaruje govorni, emocionalni i intelektualni razvoj deteta.

Što češće se igrajte sa vašim detetom igara koje uključuju prste dok sve to pratite govorno-ritmičkim vežbama kroz pesmice koje uključuju dodirivanje prstića, a time i svest o njima, koje podstiču razvoj govora. Ove igre su veoma zabavne za bebu, služe kao prva ritmička i muzička stimulacija i podstiču budući razvoj govora. Vežbama fine motoričke spretnosti i koordinacije pokreta, stvara se osnova za zreliju grafomotoriku i kasnije lakše učenje pisanja. Sledećim vežbama možemo doći do boljeg diferenciranja i tonusa mišića šake i prstiju, kao i boljih praksičkih sposobnosti:

• gnječenje plastelina u boji (mešanje plastelina, pravljenje kolačića, gliste, raznih tela: lopta, kocka, piramida…);

• zatvaranje i otvaranje poklopaca raznih kutija, plastičnih flaša, tegli;

• otvaranje i zatvaranje fioka na ormarićima;

• otključavanje i zaključavanje vrata;

• sapunanje i brisanje ruku;

• slaganje kocki u niz (pravljenje vozića);

• slaganje kocki u visinu i obaranje;

• slaganje kocki (vraćanje) u kutiju;

• ređanje plastičnih kutija jedna u drugu po veličini;

• skupljanje prosutih kockica, oraha, kukuruza, pirinča ;

• izvođenje raznih veština šakom i prstima: hvatanje lebdećeg predmeta, hvatanje konopca;

• ceđenje sunđera i brisanje table ;

• nizanje plastičnih perli raznih veličina u zavisnosti od uzrasta i mogućnosti: „Sada nižemo zvezdicu, sada srce, sada samo plava srca, posle samo žute zvezdice…“;

• sastavljanje karika i pravljenje lanca;

• nabadanje većih čioda u boji u jastučiće za igle;

• bockalice – vađenje, pritiskivanje prstom, samostalno ubadanje;

• nizanje – papira na štapić, pertli na žicu;

• zavijanje i odvijanje šrafova;

• namotavanje na ruku, na prst, na kalem…;

• poklapanje istih oblika, crtica od štapića u raznim položajima;

• slaganje kocki i domina u kutiju, po redu, po modelu ili zadatoj šemi, jedna domina stoji,a druga leži i sl.;

• skidanje odela i obuće kod mlađe dece;

• oblačenje kod starije dece, otkopčavanje i zakopčavanje, šniranje pertli, korišćenje makaza;

• lepljenje kamenčića u plastelin, mozaik nalepnica, prilepljivanje trake, sličica;

• rastavljanje i sastavljanje igračaka;

• konstruisati figurice od štapića (brodić, kućicu, razne druge oblike);

• presavijanje hartija, cepkanje;

• listanje slikovnica i knjiga;

• šaranje kredom po tabli;

• bojenje temperama uz pomoć prstiju, a kasnije širokom četkom;

• slobodno šaranje debljim voštanim bojicama po papiru;

• brisanje gumicom;

• sečenje dečijim makazama: kanapa, trake, slika po obliku;

• vezivanje i odvezivanje čvorova na kanapu;

• pletenje kika, šniranje, čvor, mašna i sl.;

• individualiziranje pokreta prstiju:

− Udaranje dirki klavira prstima, vrtenje klikera između prstiju; − Dodirivanje palca svakim prstom ponaosob, podizanje sa po 2 prsta (kocke, olovke, papira); − Podizanje sa stola jednog, pa drugog prsta (onog koji se pokaže); − Postavite lutke od platna: jednu na palac, jednu na mali prstić i one neka razgovaraju.; 36 − Pokažite detetu da stegne pesnicu sa palcem u njoj, pa da raširi prste i tako nekoliko puta; zatim iz pesnice izvlačite prst po prst. − Zakačite palac jedne šake za palac

− Pokažite detetu da stegne pesnicu sa palcem u njoj, pa da raširi prste i tako nekoliko puta; zatim iz pesnice izvlačite prst po prst. − Zakačite palac jedne šake za palac druge šake i vucite na suprotne strane. To uradite sa svim prstima. Primeri kratkih pesmica kojima se mogu propratiti vežbe fine motorike šake i prstiju: SIKI, SIKI Ovaj veli: Hajde,hajde! Ovaj veli: Kuda,kuda? Ovaj veli: Majci,majci! Ovaj veli: Šta će,šta će? Onaj veli: Siki,siki! (Stihovi se izgovaraju uzimajući detetu prste desne ruke,počinjući od palca.)

 

Autor: Logoped Tanja Lukovac

Ostavite komentar