STA JE TROMBOFILIJA?

slika-zaslona-2014-10-01-u-09-50-13-150x150  TROMBOFILIJA je sklonost ka nastanku krvnog ugruška ili tromba zbog postojanja urođenog i/ili stečenog poremećaja zgrušavanja krvi. Nastali krvni ugrušak može da dovede do začepljenja krvnog suda tj. tromboze tako da se trombofilija može ispoljiti epizodom jedne ili ponavljane venske/arterijske tromboze. Tromboza dubokih vena na donjim ekstremitetima (otok, bol, crvenilo) je najtipičniji oblik ispoljavanja trombofilije.
Pored urođene ili stečene trombofilije, dodatni faktor rizika za nastanak tromboze može biti starija životna dob, pol, pušenje, gojaznost, operativni zahvati, dugotrajno mirovanje, maligna bolest, šećerna bolest, povišene masnoće u krvi, povišen nivo estrogena, primena hormonskih kontraceptiva, trudnoća i postporođajni period.
UROĐENE (nasledne) TROMBOFILIJE
– nedostatak antitrombina
– nedostatak proteina C
– nedostatak proteina S
– rezistencija na aktivirani protein C (potvrđuje se mutacijom FV Leiden)
– mutacija protrombina 20210
– mutacija gena za metil tetrahidrofolat reduktazu MTFHR (hiperhomocisteinemija udružena sa genetskim poremećajima)
-mutacija gena za trombomodulin
– disfibirnogenemija
– deficit faktora XII
STEČENI POREMEĆAJI UDRUŽENI SA TROMBOZOM
-antifosfolipidni sindrom (prisustvo lupus antikoagulansa, antikardiolipinskih antitela i beta2glikoproteina1)
-mijeloproliferativna oboljenja (osteomijelofibroza, policitemija rubra vera, esencijalna tombocitemija, hronična granulocitnan leukemija)
-paroksizmalna noćna hemoglobinurija
-autoimune bolesti (npr. sistemski lupus)
-malignitet
-hiperlipidemije
-hiperhomocisteinemija uslovljena nedostatkom vitamina B12 i drugim negenetskim uzrocima

KAKO SE POSTAVLJA DIJAGNOZA TROMBOFILIJE ?
Osnovno je uzeti podatke o ranijem zdravstvenom stanju, trombozama u porodici, sprovesti laboratorijsko ispitivanje i eventualno dopunsku dijagnostiku. Ne postoji ni jedan univerzalni test za dijagnostiku trombofilija, zato je neophodno sprovesti grupu testova.
Minimum laboratorijskih testova koje treba uraditi su kompletna krvna slika, osnovne biohemijske analize (glikemija, bilirubini, transaminaze, urea, kreatinin, masnoće) i koagulacioni testovi (protrombinsko vreme (PV); akitvisano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT); trombinsko vreme (TT); koncentracija fibrinogena).
Proširena laboratorijska ispitivanja podrazumevaju sledeće testove: vitamin B12, folnu kiselinu, homocistein u serumu, test rezistencije na aktivirani protein C (APCR), aktivnost antitrombina, proteina C, proteina S, vrednost FVIII, lupus antikoagulans (LA), antikardiolipinska antitela (u IgG i IgM klasi) kao i beta2glikoprotein1 (u IgG i IgM klasi). Takođe je potrebno sprovesti specifične testove za utvrđivanje mutacija na genima (FV Leiden, FII 20210A, MTHFR C677T, PAI 4G/5G).
Treba imati u vidu da normalne vrednosti laboratorijskih testova mogu da variraju zavisno od životne dobi i od različitih fizioloških uslova, kao što su trudnoća, fizički napor, starenje i dr. Uvek treba uraditi sve preporučene testove za trombofiiju, pošto prisustvo jednog trombofilnog stanja, ne isključuje istovremeno prisustvo više trombofilnih stanja. Dobijene abnormalne rezultate antifosfolipidnih antitela treba ponoviti još iz jednog uzorka krvi u razmaku od 12 nedelja, dok genetske analize ne treba ponavljati.
Testiranje na trombofilije treba raditi u vreme kada to lekar preporuči pošto postoje određena ograničenja u interpretaciji testova (npr. protein C i protein S ne treba raditi dok pacijent uzima lekove protiv zgrušavanja krvi, neki testovi se ne rade u vreme tek otkrivene tromboze).
I pored svih sprovedenih testova u određenom broju slučajeva razlog tromboze nije poznat verovatno zbog postojanja još uvek neprepoznatih faktora koji dovode do tromboze, što znači da negativan rezultat testiranja ne znači sigurno odsustvo nasledne (do sada nedefinisane) sklonosti tromboziranju.

KOGA TREBA TESTIRATI NA TROMBOFILIJU?
Uvek je potrebno dobro proceniti potrebu za testiranjem na trombofilije pošto i pozitivan test ne znači da će se tromboza uvek ispoljiti.
Preporučene grupe bolesnika za testiranje:
– bolesnici sa venskom trombozom i plućnim tromboembolizmom (pogotovo ako imaju dodatne faktore rizika) koja se ispoljila pre 45 godine života, ponavljajuće tromboze nepoznatog uzroka, pojava tromboze na neuobičajenim mestima (npr. cerebralna venska tromboza) i kumarinom indukovana nekroza kože.
-žene koje daju podatak o gubicima ploda (više ponavljanih gubitaka ploda u ranoj fazi trudnoće nakon isključenja drugih uzroka, jedan ili više gubitaka anatomski normalnog ploda u drugom ili trećem trimestru trudnoće,)
-članove porodica osoba sa dokazanom trombofilijom u uslovima postojanja dodatnih faktora rizika
-mladje osobe od 40 god sa arterijskom trombozom

TERAPIJA TROMBOFILIJE?
Trombofilija se ne leči, ali se u određenim uslovima može razmatrati prevencija nastanka tromboze. Leči se tromboza i to primenom lekova protiv zgrušavanja krvi (antikoagulantne terapije) – heparina ili oralne antikoagulante terapije. Strategija i optimalna dužina primene oralne antikoagulante terapije zavisi od mnogobrojnih faktora i to prevashodno od rizika za ponavljanu trombozu. Oralna antikoagulanta terapija posle prvog ataka tromboze treba da traje najmanje 6 meseci. Dugotrajna doživotna oralna antikoagulantna terapija se savetuje bolesnicima koji su imali dve ili više spontanih tromboza ili jednu spontanu po život opasnu trombozu (plućnu emboliju, trombozu cerebralne, mezenterične arterije, trombozu vene portae) ili jednu spontanu trombozu udruženu sa antifosfolipidnim sindromom ili deficitom antitrombina ili u slučaju prisustva više od jednog genetskog defekta. Kod trudnica koje imaju trombofiliju i imale su trombozu u jednom ili u više navrata neophodno je primenjivati profilaktičku dozu heparina tokom cele trudnoce i 6 nedelja posle porođaja. Pacijenti koji nisu imali nijedan atak tromboze (asimptomatski nosioci urodjene trombofilje) rutinski ne treba da dobijaju antikoagulantnu terapiju, sem u situacijama visokog rizika za ponovnu trombozu kao što su preoperativna priprema, dugotrajna imobilizacija i u postporođajnom periodu kada treba sprovesti adekvatnu profilaksu.Trombofilije kod trudnica

Trombofilija bi se najjednostavnije mogla objasniti kao pojačano zgrušavanje (koagulacija) krvi koje može izazvati trombozu, ugruške krvi u krvnim sudovima. Značajan procenat ljudi ima ovu sklonost, ali se tromb formira kod tek manjeg broja i to onih koji imaju dodatne faktore rizika. S toga trombofilija sama po sebi nije bolest i ne smatra se previše opasnim stanjem.

Međutim, u trudnoći, ili prilikom zatrudnjavanja trombofilija može i ne mora da ima veliki uticaj i izazvati ozbiljne probleme. Naime, trudnoća je sama po sebi povezana sa pojačanim rizikom za trombozu jer organizam prirodnom hiperkoagulacijom sprečava pojačano krvarenje u trudnoći i nakon porođaja. Kada se takvo stanje udruži sa urođenom ili stečenom trombofilijom, u nekim slučajevima može doći do ponovljenih pobačaja ili rađanja mrtvorođene bebe, abrupcije placente i preeklampsije.

Šta uzrokuje trombofiliju?

Trombofilija može biti urođena, poremećaj s kojim se rađamo, ili stečena, koju dobijamo kasnije u životu usled različitih okolnosti.

Urođena trobofilija, koja je oblik genetske varijacije, do pre nekoliko decenija bila je nepoznanica za lekare.

Ona je najčešće povezana sa pojačanom aktivnošću faktora koagulacije. To su blaži oblici trombofilije i znatno češći, kao na primer genetske mutacije Faktora V Leiden i mutacije protrombina G20210A. Ređi oblici trombofilije poput deficita antitrombina III, deficita proteina C i deficita proteina S su uzrokovani manjkom prirodnih antikoagulanata u krvi. Oni su mnogo ozbiljniji i češće uzrokuju komplikacije.

Stečene trombofilije mogu imati različite uzroke, a sa problemima u trudnoći se najviše povezuju autoimuni poremećaji, kao na primer antifosfolipidni sindrom (lupus antikoagulans, anti-kardiolipinska antitela, anti-Beta2-glikoproteinska antitela).

Međutim, trombofiliju izazivaju i neki drugi poremećaji, kao na primer gojaznost, pojačana proizvodnja krvnih zrnaca u koštanoj srži, kancer, određena oboljenja bubrega, upale creva… Uzimanje antibebi pilula takođe može uzrokovati trombofiliju.

Simptomi i dijagnostika

Trombofilija može uzrokovati ozbiljne probleme poput duboke venske tromboze ili embolije pluća, ali se ona najčešće ne razvija u bolest i nema nikakve simptome. Međutim, žene, odnosno parovi koji imaju problem sa idiopatskim sterilitetom (nepoznatog uzroka), kao i žene koje su rađale mrtvorođenu decu ili imale pobačaje bez utvrđenih uzroka, imaju osnova da obave provere i utvrde da li bi njihovi problemi mogli biti uzrokovani trombofilijom. To se naročito odnosi na žene koje u porodici imaju slučajeve tromboze ili sličnih oboljenja povezanih sa trombofilijom.

Analize

Ne postoji univerzalni test za detektovanje trombofilije, već se radi o skupu analiza. Najčešće analize koje se rade u Srbiji su:

– Genetske mutacije: MTHFR , Protrombin II, Faktor V Laiden, PAI 1
– Analiza proteina C i proteina S
– Testovi koagulacije: protrombinsko vreme, trombinsko vreme, fibrinogen i akitvisano parcijalno tromboplastinsko vreme
– Prisustvo antitela: Lupus antikoagulans, Antifosfolipidna antitela, Antikardiolipinska antitela, Anti-B2-glikoprotein, Antinukleusna antitela, Anti-nDNK antitela, Anti-Ro/ SSA antitela, Anti-La/SSB antitela
– Količina vitamina B12 i folne kiseline

Šta kad otkrijem trombofiliju?

Ukoliko ste trudni, konsultujte se sa hematologom koji je specijalizovan za trombofiliju u trudnoći. On će na osnovu rezultata odrediti da li vam je potrebna terapija.

Žene koje su imale pobačaje i rađale mrtvorođenu decu obavezno treba da urade ove analize (ukoliko nije utvrđen uzrok ovih događaja). Nakon utvrđivanja prisustva trombofilije, one najčešće dobiju terapiju acetilsalicilnom kiselinom (aspirin, 50-100 mg dnevno) ili niskomolekularnim heparinom (injekcije koje se primaju svakodnevno tokom čitave trudnoće i 6 nedelja nakon porođaja). Ove injekcije su bezbedne u trudnoći i za plod i za majku.

Žene kojima je, zajedno sa partnerom, dijagnostifikovan idiopatski sterilitet (neplodnost nepoznatog uzroka, kada brojni testovi i analize ne pokazuju mogući uzrok neostajanja u drugom stanju) u nekim slučajevima dobiće terapiju malim dozama aspirina (najviše 100 mg), a kasnije i heparin.

Žene koje imaju trombofiliju, a zbog drugih problema trudnoću planiraju da ostvare vantelesnom oplodnjom, takođe će dobiti terapiju niskomolekularnim heparinom od trenutka embriotransfera.

Dozu i učestalost ove terapije određuje hematolog koji će u najvećem broju slučajeva želeti da prati vašu trudnoću i tražiće da uradite dodatne analize. Terapija se najčešće sprovodi tokom čitave trudnoće, a njen značaj posebno je važan u nedeljama nakon porođaja kada je rizik od tromboze kod majke višestruko pojačan.Genetska ispitivanja urođenih trombofilijaTrombofilija je sklonost ka nastanku krvnog ugruška – tromba i može biti urođena ili stečena.

U organizmu se održava dinamička ravnoteža faktora koji aktiviraju i koji inhibiraju proces formiranja krvnog ugruška (hemostaza). Poremećaj na nivou bilo kojeg od ovih faktora može da uzrokuje pomeranja u jednom smeru i do patološke sklonosti ka krvarenjima ili trombozama.

Urođene trombofilije nastaju kao posledica:

 • nedostatka antitrombina,
 • nedostatka proteina C,
 • nedostatka proteina S,
 • mutacije gena za FV Leiden koja uzrokuje rezistenciju na aktivirani protein C (APCR),
 • mutacije gena za protrombin FII 20210A,
 • mutacije gena za MRHFR koja povećava nivo homocisteina,
 • mutacije u genu za PAI (4G/5G).

Najčešći uzrok stečenih trombofilja je fosfolipdni sindrom (prisustvo lupus antikoagulansa, anti-kardiolipinskih antitela, anti- beta-2-glikoprotein antitela) kao i porast homocisteina usled nedostatka vitamina B12, autoimuna oboljenja, malignitet, mijeloproliferativna oboljenja.

Dijagnoza se postavlja kombinacijom podataka porodične anamneze, kliničkog pregleda i laboratorijskih testova.

Laboratorijska dijagnostika pored standardnih biohemijskih laboratorijskih testova (krvna slika, lipidni status, glukoza, urea, kreatinin) uključuje:

 • Testove koagulacije (protrombinsko vreme, aPTT, fibrinogen),
 • Vitamin B12,
 • Homocistein,
 • Antitrombin,
 • Protein C i Protenin S,
 • APCR – test rezistencija na aktivirani protein C,
 • Mutacije u genima za Faktor V Lieiden, Protrombin FII 20210A, MTHFR C677T, PAI 4G/5G,
 • Lupus antikoagulans,
 • Antitela IgG I IgM za kardiolipin I beta-2-glikoprotein.

Testove za trombofiliju treba raditi:

 • kod osoba sa venskom ili arterijskom trombozom,
 • kod osoba sa pozitivnom porodičnom anamnezom – ako je neko u porodici oboleo od duboke venske tromboze donjih ekstremiteta, plućne embolije, upale površinskih vena, ili ponavljajuće tromboze nepoznatog uzroka,
 • ukoliko su registrovani spontani pobačaji –premećaj u zgrušavanju krvi može negativno da utiče na funkciju posteljice i posledično da uzrokuje gubitak ploda,
 • pre početka korišćenja hormonskih kontraceptiva,
 • pre početka hormonske terapije koja uključuje etrogene.


  Mr sci.med. dr Jelena Hajder

  spec interne medicine – hematolog


Ostavite komentar