Dr Marko Janković za Klub beba trudnica i mama: Savetnik na temu KUĆNI LJUBIMCI I BEBE

Marko Janković 27 godina, živi u Novom Sadu a rodom iz Batkuše nadomak Šamca (Republika Srpska). Srednju školu, Gimnaziju završio u Šamcu 2009. godine. Iste godine upisao Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu smer Veterinarska medicina. Diplomirao 2015.godine odbranivši diplomski rad pod nazivom Patomorfološke promene bubrega kod tovnih svinja. Iste godine upisao i doktorske studije za oblast patologija. Kratko vreme radio na fakultetu kao demonstrator na vežbama na predmetu patologija. U Poljoprivrednoj školi u Futogu radio kao profesor na zameni na predmetu Bolesti životinja i porodiljstvo. Od aprila 2016.godine zaposlen u veterinarskoj stanici „Kupidon“ u Bačkom Petrovcu gde i danas radi.


Ljubav prema životinjama je postojala oduvijek ali je znatno ojačala kada su moji roditelji sagradili farmu za uzgoj svinja i goveda. Tada sam shvatio da želim biti dio njihove ideje. Iako moji žive u drugoj državi u svakodnevnom sam kontaktu sa njima, a veoma često odlazim na imanje kako bih njima pomogao u obavljanju poslova vezanih za poljiprivredu, a prvenstveno poslova koji se tiču zaštite i dobrobiti životinja. Veterinari nemaju fiksno radno vrijeme zbog same prirode posla. Radni dan veterinara nikada nije isti jer svaki dan donosi nove pacijente, zanimljive slučajeve i slično. Svaki dan razgovaramo kako bi našim pacijentima pružili adekvatnu terapiju kada je u pitanju liječenje, zatim obezbijedili odgovarajuću zaštitu i dobrobit. 

Veoma česta pojava jesu neprijatne situacije između veterinara i vlasnika. Vlasnik ukoliko želi dobro za svog ljubimca mora biti otvoren i odgovoriti na postavljena pitanja veterinara. Veterina je veoma opširna nauka i u jednu ruku je povezana sa medicinom. Ne baš mali broj bolesti od kojih inače oboljevanju životinje, mogu da se prenesu na ljude. Neke od njih mogu biti loše po zdravlje ljudi. Veterinari imaju višestruku ulogu počevši od rješavanja problematike veterinarskog javnog zdravstva, zaštite čovjekove sredine, preventivno suzbijanje zaraznih bolesti i zoonoza, razvijanje zaštite životinja i okoline kao i edukaciju ljudi o odnosu čovjek-životinje.

Želim da pohvalim urednicu koja je došla na ideju da se ovoj grupi priključi i veterinar jer smo svjedoci da sve više ljudi drži kućne ljubimce koji (ne) mogu ugroziti zdravlje vaše djece ili pak samih vlasnika, cijele porodice. Trudiću se da svojim savjetima, prijedlozima pomognem budućim mamam u rješavanju problema ili nedoumica. 🙂

Ostavite komentar