Čemu služi Apgar skor ?

Već u prvom minutu svog života vaša beba dobiće svoju prvu ocenu, a u petom odmah i drugu. Te dve ocene zajedno čine Apgar skor…

Čemu služi Apgar skor ?

Test je osmislila dr Virdžinija Apgar, anesteziolog i pedijatar, u cilju brže i preciznije orijentacije o stanju deteta neposredno nakon rođenja ( ne i kasnije u životu ! ) i o potrebi za dodatnom ili hitnom medicinskom negom. Obično se procenjuje u prvom i petom minutu života, mada se ponekad može ocenjivati i u desetom minutu, naročito ako su prve dve ocene niske.

Šta se ocenjuje ?

Apgar skor je zbir ocena pet parametara: boja kože, srčana radnja, disanje, mišićni tonus i odgovor na stimulaciju. Svaki od ovih parametara ocenjuje se ocenom od 0-2, pa je najbolja moguća zbirna ocena 10, a najlošija 0. Ocenu daje ginekolog ili pedijatar u porodilištu.

Broj bodova

0

1

2

Boja kože bleda telo ružičasto, ekstremitetiplavi ružičasta
Srčana radnja odsutna ‹100/min ›100/min
Disanje               ( ritam i napor ) odsutno sporo ili nepravilno, slab plač normalno, snažan plač
Mišićni tonus bez pokreta, mlitavo novorođenče slabo savijeni ekstremiteti, oskudni pokreti aktivni, spontani pokreti
Odgovor na stimulaciju bez odgovora grimasa kijanje, kašljanje, odgurivanje

Ocene od 8-10 smatraju se odličnim skorom, dok novorođenče koje dobije Apgar skor u prvom minutu manji od 7, a pogotovo manji od 4( 0-3 ), zahteva neke od mera reanimacije, kao što su oslobađanje disajnih puteva, primena kiseonične terapije, pa sve do masaže srca i primene lekova. Često se stanje novorođenčeta vrlo brzo popravi, pa je skor odličan već u petom minutu, što ukazuje na odličnu sposobnost adaptacije. Ukoliko i posle pet minuta Apgar skor ostane manji od 7, bebi je obično potrebna dodatna medicinska nega u vidu zagrevanja u izoleti, infuzione terapije, kiseonične terapije…

Nizak Apgar skor se u nekim situacijama može očekivati:

– ako je porođaj znatno pre termina ( preterminska novorođenčad imaju niži tonus, mogu imati ’’nezrela pluća’’, što im otežava disanje…),

– u slučaju porođaja uz primenu neke od anestezioloških tehnika ( lekovi primenjeni kod majke putem krvi dospevaju i do fetusa, pa mogu izazvati laku depresiju nakon rođenja, što može da utiče na ocenu, posebno u prvom minutu ),

– kod produženih, teških porođaja ( zamoreno novorođenče ), kao i

– kod novorođenčadi iz visokorizičnih trudnoća…

Važno je napomenuti da Apgar skor nije osmišljen da bi se predvidelo zdravstveno stanje deteta kasnije u životu ( većina dece sa izuzetno niskim Apgar skorom nemaju posledice kasnije u životu).

Poruka za roditelje

Tokom trudnoće kod roditelja mešaju se osećanja sreće i iščekivanja sa brigom i strepnjom da li će porođaj proteći bez komplikacija, da li će beba biti dobro na rođenju i kakav će biti njen dalji psihomotorni razvoj. Visok APGAR skor na rođenju za roditelje znači potvrdu da je beba uspešno prebrodila svoje prve korake i da nema rizika za njen dalji rast i razvoj. Informacije o značaju i načinu njegovog određivanja navode na sledeće zaključke:

  • APGAR skor je subjektivna metoda
  • Nije potpuno prilagođen prevremeno rođenoj deci
  • AGAR skor u 1.minutu služi isključivo osoblju u porođajnoj sali
  • Iako mnoge bebe dobijaju „čistu desetku“ realno je mali broj beba koje zaista imaju ocenu 10 u 5.minutu, a pogotovu u 1.
  • Ocena 8 ili 9 je odlična ocena,koja ima istu vrednost kao desetka
  • Cilj osoblja u porođajnoj sali ne treba da bude da sve bebe dobiju desetku, već da se APGAR skor realno proceni, jer je to u interesu deteta i njegovih roditelja. Beba koja je, na primer, imala 6. u 1.minutu i 8. u 5.minutu, bez primene posebnih mera, je dobro dete i roditelji nemaju razloga za brigu.
  • APGAR skor u 5., 10. i 30. minutu pruaž bolji uvid u adaptaciju novorođenčeta na ekstrauterini život i ima bolju prognostičku vrednost u pogledu preživljavanja i kasnije neurološkog stanja deteta.
  • Niska ocena je signal pedijatru da se intenzivnije prati psihomotorni razvoj beba

 

 

Dr Ivana Veljić

Ostavite komentar