Arhive autora: mojklub

Zašto je teško zatrudneti kako godine odmiču?

Jedno od najčešćih pitanja koje klinike za vantelesnu oplodnju dobijaju je sledeće: „Da li imam previše godina da bezbedno zatrudnim?“

Ovo pitanje se sve češće postavlja budući da žene odlažu majčinstvo iz akademskih razloga ili zbog karijere, pa odgovarajućeg partnera nalaze kasnije u životu.

Zašto je teško zatrudneti kako godine odmiču?
Hromozomske anomalije kod embriona
Ključni razlog za smanjenje plodnosti su hromozomske anomalije otkrivene kod embriona žena u starijem reproduktivnom dobu. Kod žena starosti između:

20-30 godina – procenat iznosi 23%,
35-37 godina – procenat raste do 39%,
38-39 godine čak do 55%,
40- 42 godine rizik iznosi 62%,
kod starijih od 43 godine ovaj procenat rapidno raste i dostiže 77% šansi za pojavu hromozomskih anomalija.
Produktivnost jajnika
Drugi razlog za pad plodnosti leži u smanjenoj produktivnosti jajnika kod žena koje imaju više od 37 godina. Ovo možda i nije toliko važno ukoliko žena pokušava da zatrudni i nema posebnih problema sa plodnošću, jer će kroz ovulaciju dobiti jednu jajnu ćeliju i možda će uspeti da začne. Ukoliko, pak, žena prolazi kroz proces lečenja neplodnosti, pad broja proizvedenih jajnih ćelija automatski može sniziti šanse za kreiranje kvalitetnog embriona.

Spontatni pobačaji zbog hromozomskih anomalija
Još jedan faktor koji odmaže ženama u starijem reproduktivnom dobu je visoka stopa pobačaja zbog većeg broja hromozomskih anomalija koje smo spomenuli prethodno.

Dok stopa pobačaja kod žena ispod 30 godina varira između 15 do 20%, u 40. godini ona dostiže 40 do 50%.

Šansa za rizičnu trudnoću se takođe povećava sa godinama starosti jer se povećava i verovatnoća za pojavu preeklampsije, gestacijskog dijabetesa, prevremenog porođaja i ostalih komplikacija. Dobro opšte zdravlje i održavanje kondicije mogu povećati vaše šanse da zatrudnite i iznesete zdravu trudnoću, ali nažalost, ne može poništiti posledice starenja jajnika.

Kako se mogu prevazići posledice starenja jajnika?
U svetu vantelesne oplodnje pronalazimo dva rešenja uz pomoć kojih se mogu prevazići posledice starenja jajnika i pomoći ženama u odmaklom reproduktivnom dobu:

Produžena kultivacija embriona do 5. dana razvojne faze
Produžena kultivacija embriona do 5. dana razvojne faze (blastociste), jer studije pokazuju da „prirodni filteri“ dopuštaju manjem broju embriona sa hromozomskim anomalijama da se razviju do ove faze. Ovo je razlog zbog kojeg je značajno da se transfer embriona izvrši u ovoj fazi, u poređenju sa fazom razvoja 2. i 3. dana, čak i kada postoji rizik od otkazivanja embriotransfera.

Kod starijih žena sa dobrom ovarijalnom rezervom (brojem dostupnih folikula u kojima se razvijaju jajne ćelije), možemo sprovesti genetsko testiranje embriona i odabrati zdrav embrion za transfer. Preimplantacijsko genetsko testiranje na aneuplodije (PGT-A) sa sobom nosi rizik i stoga se mora izvoditi veoma pažljivo.

Kod pažljivo izvedenog preimplantacijskog genetskog testa šanse za ostvarivanje trudnoće se mogu povećati do 8 puta u poređenju sa netestiranim embrionima, a rizik od pobačaja je upola manji.

Nisu sve klinike specijalizovanje za bezbedno izvođenje ovih procedura, pa je uputno da od klinike zatražite podatke o uspešnosti izvođenja pre nego što se odlučite za ovaj vid testiranja.

Donorska jajna ćelija
Korišćenjem jajnih ćelija zdravih, mladih donorki premošćujemo sve probleme sa plodnošću koji se javljaju u odmaklom reporduktivnom dobu žene, a prvenstveno niske stope trudnoće i visok rizik od pobačaja. Donacija jajne ćelije se može izvesti na više načina i zato je važno da se dobro informišete jer stope uspešnosti mogu varirati čak i korišćenjem ovog metoda.

Odabir donorke jajne ćelije, uparivanje karakteristika i angažovanje je osetljiv proces koji treba obaviti veoma detaljno. Dodatno, protokol lečenja donorke je presudan za pribavljanje kvalitetnih jajnih ćelija. I na kraju, uvek je dobra praksa korišćenje sveže jajne ćelije jer na osnovu skorašnjih istraživanja proces zamrzavanja jajnih ćelija može smanjiti stope uspešnosti i do 15%.

Izvor: demetra.com

Miomi i trudnoća šta sve treba znati

Miomi su dobroćudni tumori koji mogu imati uticaja na plodnost žene i na njenu mogućnost da ostvari trudnoću kada to poželi. Miomi (fibroidi) su veoma česti kod žena starijih od 25 godina do menopauze. Javljaju se kod čak 30% žena. Izvor

Miomi i trudnoća – kakav je uticaj mioma na ostvarivanje i tok trudnoće?
Većina žena nema poteškoće zbog mioma tokom trudnoće, ali studija pokazuje da 1-3 žene na svakih 10 koje imaju fibroide ima komplikacije u nekom trenutku u trudnoći. Uglavnom se misli na bol, ali i na druge komplikacije kod žena koje imaju miome veće od 5 centimetara.

Izvor: Contemporary Management of Fibroids in Pregnancy

Uticaj mioma na plodnost
Mnoge žene ostanu u drugom stanju bez problema iako imaju miome, ali postoje slučajevi kada je lečenje fibroida neophodno pre začeća. Veće miome je poželjno odstraniti kako ne bi smetali začeću i tokom daljeg toka trudnoće.

Retke su situacije da su miomi uzrok neplodnosti žene. Moguće je da se radi o još nekom problemu koji postoji pored fibroida.

Posvetujte se sa lekarom, ako imate miom, a planirate trudnoću. Raspitajte se da li bi on mogao da smeta začeću, da li je potrebno da koristite neku terapiju kako biste povećali šanse za ostvarivanje trudnoće.

Kako se leče miomi da bi se poboljšala plodnost žene?
Miomektomija
Miomektomija je hiruška intervencija kojom se uklanjaju fibroidi materice. Ova intervencija može povećati rizik od carskog reza u trudnoći i verovatni bi trebalo da sačekate najmanje tri meseca nakon procedure da biste počeli da radite na ostvarivanju trudnoće.

Pilule za kontracepciju i spirala
Dok pijete kontraceptivne pilule ili imate spiralu, nećete moći da ostvarite trudnoću, ali će one moći da da ublaže simptome poput obilnog krvarenja i bolnih menstruacija.

Agonisti gonadotropin-oslobađajućeg hormona (Gn-RH)
Pokazalo se u ranijim ispitivanjima da medikamentozno lečenje, kojim se snižava nivo steroidnih hormona utiče na smanjnje krvarneja.

Agonisti GnRH (Gonadotropin oslobadjajućeg hormona) su efikasni kod teških menstrualnih krvarenja.

Antagonisti GnRH takodje snižavaju nivo estrogena ali putem različitih mehanizama.

Nedavna studija uporedila je efikasnost oralnog GnRH antagonista (RELUGOLIX) sa agonistom GnRH( LEUPRORELIN) u kliničkom lečenju mioma ( fibroida).

Izvor: Ginekomedika

Mioliza
Mioliza je intervencija kojom se laserom, elekričnim zrakom ili radio-talasima uništavaju krvni sudovi koji hrane miome.

Miomi i komplikacije u trudnoći i na porođaju
Kao što smo već naglasili, kod većine žena, miomi nemaju uticaja na trudnoću, a najčešće komplikacije su u vidu bolove. Druge komplikacije koje su mogu javiti su:

· Ograničenje rasta fetusa kada se radi o velikim miomima;

· Prevremeno odlubljivanje posteljice;

· Prevremeni porođaj;

· Carski rez (šest puta veća verovatnoća da će porođaj biti završen carskim rezom);

· Poprečni ili karlični položaj bebe u stomaku;

· Spontani pobačaj.

Kako trudnoća utiče na miome?
Najčešće se miomi ne menjaju u trudnoći, ali može doći do njihovog rasta posebno u prvom tromesečju pod uticajem estrogena. Nakon trudnoće, prema studiji iz 2010. Godine, kod 79% žena koje su imale miome i pre trudnoće, njihova veličina se smanjila posle porođaja. Izvor

Lečenje fibroida u trudnoći
Lečenje u trudnoći je ograničeno zbog rizika po plod. Stoga se savetuje mirovanje i lekovi za ublažavanje bolova, ukoliko je to dovoljno, kako bi se trudnoća privela kraju bezbedno. U retkim situacijama, tokom trudnoće se obavlja miomektomija. Ona se radi u drugom tromesečju i uklanjaju se samo oni fibroidi koji se nalaze na spoljnjem zidu materice. Oni unutar materice se ne diraju zbog rizika po plod.

Image by Daniel Reche from Pixabay

Izvor: demetra.rs

Redovan seks je recept za dug život

Redovan seks je recept za dug život?!
Oko toga da li seks produžava život ili zdrave osobe imaju češće seks uvek postoje brojne rasprave. To mu dođe kao ono da li je starija kokoška ili jaje. Bilo kako bilo, seksualni odnosi mogu samo da poboljšaju kvalitet vašeg života i, ukoliko je moguće, ne bi trebalo da ih izbegavate i smatrate bespotrebnim.

Šta je potrebno za dugovečnost?
Mnogi navode da je recept za dugovečnost: zdrava hrana, najmanje sedam sati sna svakog dana, bliskost sa porodicom i prijateljima, redovno vežbanje, izbegavanje alkohola i cigareta. Ovom spisku svakako treba dodati vođenje ljubavi, jer je seks podjednako važan, koliko i ostali faktori.

Da li osobe koje imaju redovan seks žive duže?
Jedna studija je započeta 1979. godine u Velsu. Učesnici su bili 918 zdravih muškaraca starosti od 45 do 59 godina. Nakon 10 godina, kada su muškarci imali 55 do 69 godina njih 150 više nije bilo živo. Od toga je 67 ljudi umrlo od srčanog udara, a 83 zbog drugih razloga. Istraživači su uporedili izjave o svojoj seksualnoj aktivnosti učesnika deceniju ranije i utvrdili da se je stopa smrtnosti manja kod onih koji su imali seksualne odnose dva puta nedeljno u odnosu na one koji su seks imali jedanput mesečno.

Ova studija je osporavana jer su pojedinci smatrali da je seks samo pokazatelj dobrog zdravlja, te da su oni koji su imali češći seks samo zdraviji, a samim tim i dugovečniji.

Međutim, učesnici studije su muškarci koji su bili dobrog opšteg zdravstvenog stanja, ali bez značajnih razlika kada su krvni pritisak, težina, srčane bolesti i pušačke navike u pitanju. Jedina značajna razlika među njima bila je u nivou holesterola.

Iznenađujuće je da je studija pokazala da su muškarci sa visokim holesterolom u grupi sa najvećom seksualnom aktivnošću imali jednu od najnižih stopa smrtnosti od srčanih bolesti.

Zaključak studije je da redovan seks kod muškaraca srednjih godina pomaže u sprečavanju smrti.

Studija u kojoj je učestvovalo 166 muškaraca i 226 žena iz Geteborga, starosti između 70 i 75 godina pokazala je značajnu povezanost između prestanka seksualne aktivnosti i dužine života. Oni koji su duže imali seksualne odnose, duže su i živeli.

U anketi kojom je obuhvaćeno 100 žena koje su imale srčani udar i 100 koje nisu, žene koje su doživele srčani udar pre toga su bile manje zadovoljne svojim seksualnim životom.

Koji razlozi mogu ići u prilog tvrdnji da seks produžava život?
Postoje logična objašnjenja zašto osobe koje redovno upražnjavaju seks žive duže:

· Seks znači i bliskost i intimnost. Prema mnogobrojnim istraživanjima bliske lične veze poboljšavaju opšte zdravlje i dugovečnost.

· Čest seks pobošava imunitet, što je dokazano u studiji na Univerzitetu u Pensilvaniji. Osobe koje su imale seksualne odnose najmanje jednom nedeljno, imale su dvostruko viši nivo imunoglobulina A, od onih koji su seks imali ređe. (Studija)

· Seks relaksira i opušta, te samim tim oslobađa od nakupljenog stresa.

· Seksom se ujedno i vežba, a vežbanje je jedan od ključnih faktora zdravog života.

Izvor: Psychology Today

DOK SAM IŠLA NA POSAO MISLILA SAM DA SU MI DECA ANĐELI! Otkad radim od kuće zbog korone, svaki dan doživljavam ŠOK!

Zbog pandemije korona virusa, koji je zahvatio celi svet, mnogi su primorani da rade od kuće kako bi se smanjila mogućnost infekcije.

Rad od kuće izgledao je za mnoge žene kao sjajna mogućnost jer će tako više vremena provodili sa decom, suprugom – ali za neke se to pretvorilo u noćnu moru.

Sem što moraju da budu isto produktivne na poslu, neke su morale da podignu produktivnost i kod kuće.

Ispovest jedne majke prenosimo u celosti:

„Od prvog dana od uvođenja vanredog stanja zbog pandemije korona virusa kompanija nam je obezbedila rad od kuće. Isto radno vreme, samo je trebalo da namestim jedan kutak u kući. Sve sam veoma brzo organizovala i karantin mi ispočetka nije teško padao.

Uživali smo da budemo zajedno, budući da se stariji sin vratio iz drugog grada gde studira, mlađi sin nije mogao da izlazi vani, a suprug nije radio nikako zbog epidemije.

Više manje je sve bilo isto, sem sto sam pauze koristila da pijem kafu sa porodicom. Pošto im je bilo malo i dosadno, odlučili su da vreme skraćuju u kuhinji eksperimentišući. Bila sam oduševljena. Znala sam da su mi deca, iako muški, zlatna i vredna. Sve je bilo savršeno ispočetka, međutim već skoro dva meseca ne mogu da se izborim sa njima i da ih isteram iz kuhinje.

Sad, naime, mene doživljavaju kao nezaposlenu mamu. Tu sam, kod kuće stalno, „ne idem“ na posao i sad, kako su oni mene shvatili, ja sam samo domaćica. Kakve veze ima to što imam posao, radim od kuće – citiram: „Šta je problem, majko?! Pa ti radiš od kuće, nigde ne ideš, šta ti je teško da opereš suđe“!

Suđe?! To nije prljavo suđe! To je svaki dan puna sudopera, šta sudopera, to je cela kuhinja zatrpana prljavim suđem. Nijednu šolju za kafu, nijednu čašu ne propuste da uzmu i isprljaju. Escajga u sudoperi ko da je vojska ručala! A još kad im padne na pamet da uključe rernu i da naprave lazanje ili makarone sa sirom, pa im još malo zagori.

Hvalila sam ja njih ispočetka, bila oduševljena momcima, šta oduševljena, ponosna na nijih a bogami i na sebe. Sad posle posla idem na još jedan posao i na pranje cele kuhinje mi treba još najmanje sat i to mi niko prekovremeno ne plaća, čak ni da dobijem slobodan dan.

sad razmišljam kako to, dok sam radila, uvek me dočekivala čista i prazna sudopera. Više-manje je sve bilo na svom mestu i ponavljala sam svima kako su moji dečaci zlatni, anđeli i blago onoj koja se uda za njih. A onda mi sine, pa jedan je samo vikendom doma, drugo ide u školu, trening pa ni on nije kod kuće, jede nekad i vani, suprug radi i ko ima šta da isprlja.

Kud ih pustih u kuhinju?! Neće ga više majci ući u nju! Hvala lepo! A ako i uđu, neću posle njih da perem, nek sve čisto izvuku, pa kad ne budu imali, valjda će se setiti da i operu iza sebe.

A ulazak u dnevnu sobu je za sasvim druga ispovest i nimalo nije bajno!

Izvor: kurir.rs

JOŠ JEDNA BEBA NIJE MOGLA DA ČEKA Nesvakidašnja scena u Beogradu, trudna državljanka Tunisa došla na aerodrom „Nikola Tesla“ i PORODILA SE

Državljanka Tunisa (32) porodila se danas oko 18.30 na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu. Kako saznaje „Blic“, ona je na aerodrom došla da sačeka putnika iz inostranstva, ali je iznenada počela da ima kontrakcije.

Lekari iz ambulante na aerodromu potrudili su se da porođaj prođe u najboljem redu i Tunišanka je na svet donela zdravog dečaka.

„U pitanju je žena stara 32 godine, koja je na aerodrom došla zajedno sa suprugom. Dok su čekali nekoga, dobila je trudove i tu se porodila. To je sve što imamo da vam kažemo u ovom trenutku“, rečeno je „Blicu“ iz pres službe aerodroma.

Informaciju o nesvakidašnjem porođaju potvrdili su nam iz Hitne pomoći, koji su preuzeli porodilju i bebu sa posteljicom i prevezli je u GAK „Narodni front“, gde je okončan porođaj.

Izvor iz Narodnog fronta rekao je za „Blic“ da je pacijentkinja zbrinuta u toj ustanovi i da nem nikakvih komplikacija.

  • Sasvim normalno se oseća, nema komplikacija, beba je dobro, porodilja takođe, svesna je i komunicira na engleskom jeziku – rekao je naš izvor, koji je želeo da ostane anoniman.

Za sada ne znamo sve detalje i okolnosti kako je došlo do porođaja, ali svakako mami i bebi želimo dobro zdravlje, a srećnim roditeljima čestitamo prinovu.

Podsetimo, slična situacija dogodila se prošlog meseca kada se jedna trudnica porodila u automobilu što je izazvalo saobraćajni kolaps na Pančevačkom mostu u Beogradu.

  • Majci je ovo bio prvi porođaj. Majka je mlada, ima 20 godina, a na svet je donela devojčicu tešku 2.950 grama. I majka i beba su dobro, zbrinute su u našem porodilištu – rekao je tada za „Blic“ direktor Višegradske Aleksandar Stefanović.

Izvor: blic.rs

NESVAKIDAŠNJA SCENA ISPRED INSTITUTA ZA MAJKU I DETE Beba nije mogla da sačeka da stigne do porodilišta!!

Neobična situacija jutros ispred Instituta za majku i dete u samom dvorištu – na zadnjem sedištu automobila nalazila žena čiji se porođaj uveliko odvijao, ali se brzom reakcijom lekara i medicinskog osoblja Instituta sve završilo na najbolji način.

  • Ispred službe Ginekologije parkirala su se kola u kojima se žena na zadnjem sedištu porađala, a beba je skoro potpuno izašla iz porođajnog puta. Odmah je izašao i ginekolog Instituta prim. dr Zoran Aleksov koji je završio porođaj i presekao pupčanu vrpcu – kaže za „Blic“ načelnik Instituta Radoje Simić.

Porođaj je prošao bez komplikacija, a majka i beba biće prebačeni u GAK „Narodni front“.

  • Beba je odneta na odeljenje Intenzivne nege, u pitanju je devojčica i, prema prvim analizama, nema anomalija, niti bilo kakvih poremećaja zdravstvenog stanja. Majka je takođe zbrinuta na najbolji način i dogovoren je transport u Narodni front – objašnjava načelnik Simić.

Roditelji bebe imaju prebivalište u Beogradu, ali su poreklom iz Prizrena.

  • Bilo je problema u komunikaciji. Njihova beogradska adresa je u Sremčici, ali su poreklom s Kosova. Saznali smo da je to treće dete majci. Oni su najpre krenuli iz Sremčice u porodilište u Zemun, ali nisu znali da oni nije u funkciji jer je Zemunska bolnica sada kovid bolnica. Neko ih je onda verovatno uputio ka Institutu. Najbitnije je da je srećan kraj i da nije bilo kritičnih trenutaka, sem toga što je porođaj bio van bolničkih uslova, ali nije bilo ništa rizično – kaže načelnik Simić.

Mami i bebi biće obezbeđena sva potrebna dalja briga u GAK „Narodni front“.

Izvor: blic.rs

Poliklinika Life impuls saradnja: Klub beba trudnica i mama

U prijatnom ambijentu poliklinike Life IMPULS obavljaju se pregledi pacijenata od strane odabranog tima lekara, specijalista i subspecijalista iz oblasti: pedijatrije, interne medicine, medicine rada, neurologije, psihijatrije, ultrazvučne i laboratorijske dijagnostike.

Profesionalnom primenom savremenih metoda dijagnostike i lečenja, poliklinika Life IMPULS je mesto, gde brigu o zdravlju Vas i Vaše porodice možete poveriti iskusnom stručnom timu.

Poliklinika je počela sa radom 09. marta 2015 godine.

Nastojimo da pružimo zdravstvene usluge vrhunskog kvaliteta, koje su potpuno prilagođene željama i potrebama pacijenta. Našim pacijentima želimo da omogućimo širok spektar usluga, tako da na jednom mestu mogu svi članovi porodice, od najmlađih do najstarijih, da reše svoje zdravstvene probleme.

Naša težnja je da pacijentu za najkraće vreme obezbedimo doktora eksperta za zdravstveni problem koji ga opterećuje. Briga za pacijenta je srž naših aktivnosti i ona mora biti kontinuirana, pa ne sme prestati ni u momentu kad pacijent napusti zdrastvenu ustanovu. Težićemo da u pacijentu dobijemo partnera u rešavanju njegovih problema.

Svakog radnog dana od 08-20 časova, kao i subotom i nedeljom od 8-20 časova, poliklinika Life IMPULS je otvorena, a naši stručni timovi spremni da pomognu u rešavanju Vaših zdravstvenih tegoba. Za hitne ili vremenski neodložne preglede, postoji mogućnost zakazivanja pregleda i neradnim danima, subotom popodne, nedeljom i tokom praznika na telefon 066/82-000-60. Takodje, postoji mogućnost da Vas pedijatar i specijalista interne medicine u u toku dana pregleda i bez zakazivanja.

U saradnji sa KBTIM-om počinjemo i novu eru pružanja usluga savetovanja i dijagnostikovanja kroz didžital platformu DIGITALNE ORDINACIJE.

GALERIJA

Poliklinika Life IMPULS

Niš, Bulevar Nemanjića br. 46A
uz desni kraj Bulevarske pijace Boško Buha

018/522-999
018/599-222
066/82-000-60
066/82-000-61

RODITELJI SE POKAJALI ŠTO SU DALI OVA IMENA DECI: Evo koja su najmanje popularna imena za BEBE!

Roditelji su veoma neodlučni kada su u pitanju imena za bebe, a jedno istraživanje pokazalo je koja su najmanje popularna.

Naime, zbog određenih imena, decu zadirkivaju u školi, zbog čega nisu više tako atraktivna. Novo istraživanje jedne od britanskih kompanija kaže da je 73 posto roditelja smislilo bolje ime za dete, onda kada su ih već prijavili.

Neki su odluku doneli na osnovu onoga, kako će se odraziti ime kad deca porastu, dok je trećina priznala da uopšte nije razmišljala o imenima svoje dece. Još jedan od razloga zbog kojih žale oko izbora imena kod dece je i taj, jer ga je partner ili partnerka izabrala, kao i da većina prijatelja zovu decu isto.

Imena koja prednjače, a zbog kojih su se roditelji pokajali su definitivno Hanter i Aurora, a među njima našlo se i žensko ime Samer (engl. leto).

Izvor: kurir.rs

Mama opisala sve simptome virusa korona kod svoje bebe: ‘Ova poruka je pozitivna i treba da podigne svest ljudi’ (FOTO)

Kako se njena bebica zarazila novonastalim virusom, ova mama je rešila da pomogne svim roditeljima i objasni im kako se COVID-19 manifestovao kod njenog deteta.

„Naša beba od sedam nedelja je testirana, i pokazalo se da je pozitivna na virus korona“, započela je priču mama Toni Rouds o svojoj oboleloj bebi.

Dete je nekoliko dana provelo u bolnici, a sada se sa roditeljima nalazi u izolaciji.

Toni se nada da će njena priča što više da se proširi, kako bi mogla da podrži i pomogne drugim ljudima čije su bebe pozitivne ili onih koji se veoma brinu.

„Kurtis nije hteo da jede više od 12 sati tokom noći i plakao je dosta drugačije poslednjih dan ili dva nego inače. On uvek jede tokom noći. Ujutru smo primetili da ima mrlje na koži i da su mu oči otekle i crvene. Slabo je kašljao i kijao, a i dalje je bio pospan i nije hteo da jede. Lekar je video da ima temperaturu i ubrzane otkucaje srca, pa su zaključili da je u pitanju sepsa“, ispričala je mama.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftoni.jiggins%2Fposts%2F10163194807420635&display=popup&ref=plugin&src=post

Dati su mu antibiotici i morali smo da ostanemo 48 sati. Testiran je i na virus korona, ali smo morali da čekamo rezultate. Nakon nekoliko dana javili su nam da je rezultat pozitivan“, ispričala je.

Dečaku je vremenom bilo bolje, samo je pokazivao slabe simptome prehlade koja prolazi. Dečaku se smanjila temperatura.

„Tokom noći i dalje ne jede, ali ujutru se ponaša skoro kao inače. Malo mu je grlo suvlje, nervozniji je, ali je inače sve u redu. Otkako je došao kući, nije mu bila potrebna nikakva terapija“, objasnila je mama Toni u svojoj objavi.

Dečak je bio dobro.

„Svi znamo da postoji vrlo malo informacija o bebama i njihovoj reakciji na ovaj virus, pa sam želela da naše iskustvo podelim sa drugima. Svima nam je potrebna podrška od ljudi oko nas.“

Mama Toni i njen suprug Ken nisu imali nikakve simptome ovog virusa, iako pretpostavljaju da ga je mališa od njih dobio.

„Delimo ovu priču da pokažemo roditeljima da bebe mogu, i da će biti dobro. Ova poruka je pozitivna i treba da podigne svest ljudi“, objasnila je Toni i poslala veliku količinu ljubavi i podrške svima do kojih je priča doprla.

Izvor: yumama.com

Preminula porodilja koja je bila na respiratoru. Naložen unutrašnji stručni nadzor o njenom lečenju

Preminula porodilja koja je bila na respiratoru. Naložen unutrašnji stručni nadzor o njenom lečenju

Dvadesetsedmogodišnja žena iz sela Orljane, koja je bila na respiratoru, preminula je danas, potvrđeno je Niškim Vestima u upravi Kliničkog centra Niš. Ona je juče porođena, rodila je muško dete, ali je i beba nažalost preminula.

Trudnica iz opštine Doljevac je u nišku bolnicu stigla u sedmom mesecu trudnoće sa simptomima korona virusa, ali ni jedan test, a rađeno ih je nekoliko nije potvrdio infekciju.

„Pored višenedeljnih napora lekara Kliničkog centra Niš, trudnica je jutros u 8:55 preminula. Ona je hospitalizovana pod sumnjom na infekciju covid-19, njeno zdravstveno stanje i plućna funkcija su se pogoršavali, pa je zbog toga pre nedelju dana intubirana i stavljena na mehaničku ventilaciju. Poslednjih nedelju dana je provela u jedinici Intenzivne nege Ginekološko akušerske klinike, gde su i ona i beba bile pod dvadesetčetvoročasovnim nadzorom“, rekao je Niškim Vestima prof. dr Radmilo Janković, direktor Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju.

Kolegijum GAK-a je juče doneo odluku da zbog pogoršanja opšteg zdravstvenog stanja trudnice i njene životne ugroženosti, kao i ugroženosti ploda, urade porođaj carskim rezom. Na žalost beba je nakon toga doživela srčani zastoj i posle jednosatne reanimacije je preminula, objašnjava dr Janković.

„Zdravstveno stanje žene je i nakon toga bilo jako teško, njen život je bio ugrožen i nažalost ona je preminula. Uprava Kliničkog centra izražava žaljenje i saučešće porodici, a s obzirom na to da više puta nakon hospitalizacije nije utvrđeno prisustvo virusa, Klinički centar Niš je pokrenuo uobičajenu proceduru, što znači da će lekari profesori Medicinskog fakulteta različite specijalnosti, ginekolog, anesteziolog i pulmolog izvršiti unutrašnji stručni nadzor o lečenju trudnice. Telo majke poslato je na Institut za sudsku medicinu kako bi se obdukcijom potencijalno utvrdio tačan uzrok smrti“, istakao je Janković.

Na lečenju u KC Niš nalaze se još dve trudnice od kojih je jedna iz Vranja, druga iz Kuršumlije. Ni jedna prema rečima lekara nije kovid pozitivna.

„Njihovo stanje je bez značajnijih promena. Trudnica iz Vranja koja je u sedmom mesecu trudnoće se nalazi na mehaničkoj ventilaciji, ona je životno ugrožena, mada je njeno stanje za sada stabilno i bez dodatnih pogoršanja u odnosu na prethodni dan. Trudnica iz Kuršumlije koja je pre tri dana primljena u Klinički centar je u stabilnom opštem stanju, ne zahteva intenzivno lečenje i nalazi se u stacionaru kovid bolnice u novom Kliničkom centru“, kazao je dr Radmilo Janković.

Izvor: niskevesti.rs