AUTIZAM

Autizam je razvojni poremećaj koji se karakteriše smetnjama u govoru, percepciji i socijalizaciji. Različite biohemijske, anatomske i neuroradiološke studije ukazuju na smetnje u energetskom metabolizmu…
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com