Ultrazvučni pregled trudnica: Šta lekar gleda tokom UZ pregleda? I šta skraćeni nazivi označavaju

Ultrazvučni pregled predstavlja propuštanje ultrazvučnih talasa visoke frekvencije kroz matericu. Oni se odbijaju od bebe, a u zavisnosti kroz kakvu gustinu tkiva prolaze, takvu sliku dobijamo. Na primer, pošto su kosti velike gustine, one se vide kao beli odjek, a s obzirom da je plodova voda male gustine, ona je crno na ekranu.

Ultrazvučni pregled se može raditi preko stomaka i kroz vaginu. UZ pregled kroz vaginu se radi uglavnom u ranoj trudnoći i ponekad tokom prvog trimestra, kada je beba mala i potrebno je približiti joj se da bi se bolje videla, te kada je potrebno videti grlić materice, a preko stomaka gledamo kada je beba veća.

Prvi ultrazvučni pregled

Prvi pregled ultrazvukom se radi uglavnom nakon izostanka menstruacije radi utvrđivanja trudnoće. Na prvom pregledu se gleda koliko beba ima u materici i da li postoje otkucaji srca, a na osnovu dužine bebe određuje se verovatan datum porođaja.

Drugi ultrazvučni pregled

Ovaj ultrazvučni pregled je veoma uzbudljiv jer buduća mama će po prvi put viditi bebu koja već izgleda kao mali čovek.
Treći ultrazvučni pregled

U periodu između 20. i 24. nedelje radi se treći ultrazvučni pregled. Sada je beba već narasla i mogu se videti detalji –  od glave do pete. Videćete glavu, lice, usne, nosić, ruke sa prstićima, stopala… Lekar će pregledati pluća. stopala, kičmu i srce. Čućete bebino srce kako kuca. Na ovaj način, ako se ne vide nikakvi problemi, sa relativnom sigurnošću možemo reći da beba izgleda dobro. Moramo, ipak imati na umu da ultrazvuk nije svemoguć!  U ovom periodu se sa sigurnošću može videti i pol, koji se vidi već i sa 15-16 nedelja, ali ne uvek. Sve pre toga je relativno nesigurno…

Ukoliko ovaj ultrazvučni pregled pokaže da nešto sa bebom nije u redu i dalje se može uraditi pregled hromozoma bebe vađenjem krvi iz pupčanika bebe. I za ovaj ultrazvučni pregled važi da se mogu povesti oni koji sa nestrpljenjem očekuju bebu, da se upoznaju sa njom i priviknu se na ideju o malom čoveku… Ukoliko je potrebno, na ovom pregledu se radi i pregled bebinog srca – fetalna ehokardiografija.

Četvrti ultrazvučni pregled

Najbolje je uraditi ga između 30. i 34. nedelje trudnoće. Na ultrazvučnom pregledu lekar će izmeriti  bebu, videće da li pravilno i dovoljno napreduje, kolika joj je težina, pregledaće posteljicu i količinu plodove vode. Lekar će ponovo pregledati sve delove tela bebe, posebno ako se javite ranije, između 30. i 32. nedelje trudnoće. Posle toga je teško videti sve delove bebe jer je ona već velika i sve se više smešta u svoj tipični položaj – sa savijenim nogama i rukama i glavom na grudima.

Šta lekar gleda tokom UZ pregleda?

Tokom ultrazvučnog pregleda gledaju se svi delovi bebe – od glave do pete. Lekar proverava da li beba ima sve što treba da ima i da li se vidi nešto što odstupa od normalnog. Proverava se da li je bebina lobanja u redu, kako izgleda mozak, kako lice, ima li rascepa usana, kako izgleda srce, koliko beba ima prstića, kako izgledaju noge, kako se pupčanik uliva u prednji trbušni zid, kako izgleda kičma…

Šta se meri tokom ultrazvučnog pregleda?

Na UZ pregledu lekar pomoću aparata meri pojedine delove tela bebe, da bi se videlo kolika je i kako napreduje. Da biste imali bolji uvid u to šta gledamo i šta je to što merimo dok gledamo Vašu bebu, napravili smo pregled skraćenica koje koristimo tokom pregleda. Svaka skraćenica predstavlja deo bebe koji merimo da bismo imali uvida u to kolika je beba, kako raste i napreduje i da li se uklapa u neke standarde mera. Uvek treba da imate na umu da su standardi mera samo okvirni i da je svaka beba drugačija – zbog različite genetske osnove ali i zbog uslova u kojima raste.

Mere lobanje

BPD – razmak između dve temene kosti (biparijetalni dijametar) 
OFD – razmak između potiljka i čela (okcipitofrontalni dijametar)
HC – obim glavice

Mere mozga

Va – širina prednjeg roga bočne moždane komore
Vp – širina zadnjeg roga bočne moždane komore
Hem – širina hemisfere (polovine mozga)
TCD – širina malog mozga (transcerebelarni dijametar)
CM – širina dela iza malog mozga (cisterna magna)

Mere vrata

NN – debljina vrata (nuhalni nabor)

Mere lica

IOD – razmak izmedju očnih duplji (interorbitalni dijametar)
NK – dužina nosne kosti

Mere tela

AC – obim struka (abdominalna cirkumferencija)
FL – dužina bedrene kosti (femura)
HL – dužina nadlaktice (humerusa)

Ostavite komentar