Sve što treba znati o fontaneli

Fontanele

Moja beba ima ulegnude na temenu ispod kože. Da je to neka anomalija?

Kod novorođene bebe kosti lobanje (dve čeone, dve temene i jedna potiljačna) nisu međusobno srasle. Slobodan prostor između njih, ispunjen vezivnim tkivom, ponekad je celom dužinom opipljiv – do širine od jednog centimetra.

Ali, na mestu gde se sastaju tri ili četiri kosti, postoje  proširenja zvana fontanele. Prednja ili velika fontanela se nalazi  na spoju čeonih i temenih kostiju, romboidnog je oblika, promera  do četiri centimetra po dijagonalama i lako se opipava kao mekan prostor između kostiju. Zadnja fontanela je manja (oko 0,5 centimetara), trouglastog je oblika, a smeštena je između temenih kostiju i potiljačne kosti.

Kada se, normalno, fontanele zatvaraju?

U toku razvoja kosti postepeno srastaju, čime se formiraju šavovi duž njihovih spojeva. Poslednje zarastaju fontanele – zadnja do šestog meseca, a prednja između devetog i osamnaestog meseca.

Međutim, u tome postoje velike individualne razlike, koje predstavljaju normalne varijacije kod zdrave dece. Kod 96 odsto mališana, velika fontanela se potpuno zatvara do kraja druge godine života, kod 38 odsto do kra ja prve godine, a kod jedan odsto – do trećeg meseca.

Veličina fontanele u ranom uzrastu ne utiče na vreme njenog zatvaranja. Važno je znati da glava raste i posle zatvaranja fontanela. Jer, pod normalnim uslovima, šavovi između lobanjskih kostiju sasvim zarastaju tek sa dvanaest godina, a potpuna koštana fuzija (stapanje svih kostiju svoda lobanje u jednu) odvija se u trećoj deceniji.

Za one koji žele da znaju više

U mnogim situacijama, fontanela je doktorima od velike koristi. U toku porođaja, na osnovu prisustva velike fontanele, koju pipaju prilikom pregleda, akušer i babica zaključuju da plod prednjači glavom. Na osnovu položaja velike i male fontanele procenjuju kako se beba rotira u porođajnom kanalu. Nepravilna rotacija im ukazuje da beba ima problema da se provuče, pa će pokušati da promenom položaja majke omoguće sili zemljine teže da i bebu dovede ( u pravilan položaj). Ponekad će doktor uspeti da bebu okrene ručno. Ukoliko ovi manevri ne pomognu, verovatno će odlučiti da porođaj završe carskim rezom.

Zašto doktori kod bebe pregledaju fontanele?

Fotanela je, na neki način „prozor u mozak* Preko nje može da se izmeri pritisak unutar lobanje, kroz nju se ultrazvučnim pregledom posmatra mozak, a Doppler ultrazvučnim pregledom meri se brzina protoka krvi kroz moždane krvne sudove, što daje izuzetno važne podatke o stanju centralnog nervnog sistema. Pogodna je i za neke manje intervencije u lobanjskoj jami. Njen izgled može da ukaže na izvesna patološka stani (uvučena, napeta, pulsira, prevelika, prerano srasla). Normalno, kod bebe koja ne plače, fontanela je u ravni okolnih kostiju.

Šta znači uvučena fontanela?

Fontanela je uvučena kada je dete dehidrirano.

Šta znači napeta fontanela?

Napeta fontanela ukazuje na povišen pritisak unutar lobanje. Kod zdrave dece se zapaža u toku plača, ali ako je prisutna i nezavisno od toga pobuđuje sumnju na neka oboljenja. Na primer, fontanela biva napeta i pulsira u toku zapaljenja moždanih opni (meningitis), mada i kod neke zdrave dece pože da pulsira, ali nije napeta.

Šta znači prevelika fontanela?

Kod dece koja imaju veliku glavu, sa široko otvorenom i napetom fontanelom, lekar će da posumnja na hidroeefalus, nastao zbog nakupljanja prekomeme količine tečnosti u moždanim komorama, i da preduzme hitne dijagnostičke postupke. Kod odojčeta sa prevelikom fontanelom, pedijatar će tražiti znake rahitisa ili nekih drugih bolesti.

Šta ako novorođenče nema fontanele? 

Ako na rođenju nije moguće opipati veliku fontanelu, treba sačekati nekoliko dana. Naime, neke bebe se jedva „provuku“ kroz porođajni kanal majke, pa im kosti lobanje privremeno budu čak i malo preklopljene. Međutim, narednih dana se normalno razmaknu i fontanele se pojave, a obim glave prividno neznatno poraste. Ovo su normalne situacije i, u najvećem broju slučajeva su deca zdrava.

Mojoj bebi doktorka na sistematskom pregledu nije mogla da nađe fontanelu, pa je zaključila da su kosti lobanje prerano srasle i da je potrebna operacija. To me je veoma uplašilo, jer beba meni izgleda sasvim normalno.  

Glava raste određenom brzinom (kod neđonoščadi malo brže), a fontanele se smanjuju i postepeno nestaju. Međutim, ako se dete rodi bez fontanela, i sa opipljivun grebenima na mestu spojeva kostiju – koji predstavljaju prerano formirane šavove verovatno se radi o sinostozi. Ona predstavlja patološko stanje, jer onemogućava rast mozga, inače normalnog, pa zahteva hirurško razdvajanje kostiju lobanje.

Mogu da budu srasle sve kosti ili samo pojedine. Da bi se potvrdila ova dijagnoza, potrebno je da se uradi rendgenski snimak lobanje. Operativno lečenje je potrebno u 20 odsto dijagnostikovanih slučajeva. Hirurška intervencija se radi u prva tri meseca života i daje odlične rezultate, pod uslovom da je tačno postavljena dijagnoza, kao i ako se operacija dobro isplanira i izvede na vreme.

Prerano zatvaranje fontanela se može javiti i u sklopu nekih retkih patoloških stanja (povećane funkcije štitne žlezde, urođene nerazvijenosti mozga).

Ipak, sva navedena odstupanja od normale su izuzetno retka i daleko su od toga da svako dete kod kojeg se fontanela zatvara pre uobičajenog uzrasta, ima zdravstveni problem. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da nešto nije u redu – ne treba paničiti, već uraditi neurološki pregled i rendgenski snimak lobanje, nakon čega će situacija postati mnogo jasnija.

Da li bebama kod kojih se fontanela rano zatvara treba ukinuti vitamin D?

Iako su kod dece sa rahitisom fontanele veće i duže vreme otvorene, ne važi i obrnuto. Naime, uzrok njihovog preranog zatvaranja nikako ne može da bude fiziološka upotreba vitamina D, pa nema nikakvog opravdanja da se ovaj vitamin ukida ili daje u dozi manjoj od preporučene

 

Izvor:.http://www.simptomi.rs

Ostavite komentar