Dr Biljana Šaponjić, ginekolog-akušer: TRUDNOĆA U DOBA KORONA VIRUSA

Drage buduće mame,

Klub beba trudnica i mama u saradnji sa dr Biljanom Šaponjić su kreirali edukativni članak koji će otkloniti sve vaše nedoumice i pomoći vam da lakše savladate trenutno vanredno stanje u kojem se nalazimo.

Virusne infekcije u trudnoći

Infekcije u trudnoći su jedan od čestih ginekoloških probelema u
praksi. Značajne su i istovremeno deluju na majku i plod(1 ili više).
Zbog hormonskih i imunoloških promena koje se prirodno dešavajju u
organizmu trudnice, sklonost infekcijama u trudnoći je veća nego
inače.


Najčešći uzročnici infekcije u trudnoći su:
 Virusi
 Bakterije
 Paraziti
 Gljivice

Ovi mikroorganizmi imaju sposobnost vertikalne transmisije(prenosa
bolesti) sa majke na plod. Putevi prenosa mogu da budu preko krvi,
odnosno placente(posteljice),ascendentno iz donjeg genitalnog
trakta kroz plodove ovojke intaktne(cele) ili ruptuirane(prsnuće
vodenjaka) ili u toku porođaja.
Virusi su mikroorganizmi koji mogu uzrokovati infekciju ploda ako je
inficirana majka. Da bi se bolest razvila potrebno je da virus uđe u
ćeliju u kojoj se umnožava. Ukoliko osoba ima zdrav i jak imuni
sistem, imunološki odgovor je bolji i manja je verovatnoća infekcije.
Ukoliko je imuni sistem oslabljen sklonost infekciji je veća. Zbog toga
se akcenat stavlja na jačanje odbrambenih sposobnosti
organizma(imuniteta). Postoje brojne studije koje pokazuju da
Vitamin D čini kariku u lancu, u nizu kompleksnih reakcija koje čine
imunološki odgovor organizma na uzročnika infekcije. Takođe je
poznato da su respiratorne virusne infekcije češće u mesecima u toku
godine u kojima je inače koncentracija Vitamina D najniža.

Zbog toga se trudnicama savetuje upotreba suplemenata, folne kiseline i
Vitamina D. Infekcije koje nastaju u ranoj trudnoći u toku embriogeneze mogu da
izazovu malformacije ploda, dok infekcije u kasnoj trudnoći se
manifestuju morfoloskim i funkcionalnim promenama pojedinih
organa i organskih sistema. Najčešće virusne infekcije u trudnoći su
izazivaju rubela, citomegalovirus, parvovirusi, virus gripa,rinovirusi,
adenovirusi i koronavirusi. Lekari savetuju vakcinaciju zdravih
trudnica u drugom i trećem trimestru, a u prvom trimestru, samo
onih koje su visokorizične zbog hroničnih pridruženih bolesti.
Sada kada je proglašena pandemija virusa korona, postoji dodatni
rizik i veća mogućnost infekcije. To sa sobom nosi dodatni strah kod
trudnica sa pitanjem da li će virus imati štetne posledice na njihovu
bebu. Inače trudnoća sa sobom nosi različita osećanja, od sreće i
uzbuđenosti što će postati majke, do straha kako će proteći trudnoća,
da li je njihova beba zdrava i kako će proteći sam čin porođaja.
Studije na temu kako korona virus deluje na plod su malobrojne, ali
su danas intenzivno u toku. SZO kaže da se za sada smatra, da se virus
ne može preneti sa majke na fetus. Takav stav se potvrđuje time što u
plodovoj vodi trudnica zaraženih korona virusom, ovaj virus nije
izolovan. Za sada važi stav da nema vertikalne transmisije sa majke
na plod.


Medjutim, trudnice koje obole od Covid19 mogu imati različitu
kliničku sliku, od blažeg oblika oboljenja, do teške kliničke slike.
Takođe se zna da, kao i kod ostalih virusnih infekcija, trudnoća sama
po sebi pogoršava kliničku sliku respiratorne bolesti. Među
trudnicama ima i onih sa različitim hroničnim oboljenjima: šećerna
bolest, visok pritisak u trudnoći, bronhijalna astma, različiti
poremećaji srčanog ritma i druga oboljenja kardiovaskularnog
sistema i drugih koji takođe utiču na manifestaciju teže kliničke slike.

Shvatajući ozbiljnost postojeće situacije, akcenat se stavlja na
sprovođenje preventivnih mera zaštite od izloženosti infekciji. Lekari
su omogućili svojim trudnicama zakazivanje termina za kontrolu
trudnoće, na način za koji smatraju da je bezbedan po ženu. U
čekaonici minimalan broj osoba ili samo jedna žena što se postiže
zakazivanjem termina na 20-30 minuta. Posle svakog pregleda
obavezna je dezinfekcija prostora i radnih površina.

Naravno, maska i rukavice su obaveza i korisnika zdravstvene usluge i lekara i babice
koji učestvuju u pregledu. Preporuka je da se trudnici na ulasku u
dispanzer meri temperatura, a i savetuje se trudnici da temperaturu
izmeri sama pre dolaska na kontrolni pregled. Trudnici se ne
dozvoljava prisustvo pratnje prilikom pregleda. Situacija je vandredna
i zbog toga podrazumeva da trudnice kroz ove preglede prolaze
samostalno, bez prisustva i podrške pratnje. Sve je u interesu sto
manjeg broja kontakata. Takođe, i pregled u kome nije obavezno
učešće babice, lekar obavlja sam.

Vandredno stanje zbog pandemije svakako utiče na mentalno
zdravlje trudnice. I pod normalnim okolnostima, trudnoća može biti
podsticaj za anksioznost i stres. Zbog toga je vrlo važna organizacija i
planiranje vremena i izbor aktivnosti koje trudnici najviše odgovaraju.
Psiholozi savetuju da to bude nešto što žena voli i ono što joj
popravlja raspoloženje. Inače, u vreme pandemije se ne savetuje planiranje trudnoće, niti
postupci Biomedicinski potpomognute oplodnje(vantelesna
oplodnja). Takođe se ne savetuje prekid već postojeće trudnoće. Svim
ženama u trudnoći savetuje se obavezan antenatalni skrining(Dabl
test,Tripl test,Prenatalni testovi ili amniocenteza), radi
blagovremenog dijagnostikovanja eventualnih fetalnih anomalija.

Dr Biljana Šaponjić, ginekolog-akušer

Ostavite komentar