DIVNE VESTI: OD SEPTEMBRA OVE GODINE DOŽIVOTNA PLATA ZA MAJKE DVOJE I VIŠE DECE

Od septembra ove godine u Bosni i Hecegovini i Srbiji izmenjuje se zakon o socijalnoj i dečjoj zaštiti.Prema ovom zakonu majke sa dvoje i više dece imaju pravo na doživotnu mesečnu nadoknadu, kao i roditelji i staratelji dece sa posebnim potrebama.

Utvrđeno je da majke sa dvoje i više dece i imaju više od 20 godina radnog staža primaće po 330 evra, kao i majke koje imaju četvoro i više dece i 15 godina radnog staža.

One majke koje imaju dvoje i više dece i 15 godina i prijavljene su Zavodu za zapošljavanje Srbije/BIH primaće po 193 evra. Roditelji ili staratelji dece sa posebnim potrebama dobijaće mesečnu naknadu od 193 evra.

Žena koja ispunjava uslov za naknadu, moraće da se odluči između naknade i plate, odnosno naknade i penzije. To znači da se ne može primati i plata i naknada, odnosno penzija i naknada.

Prilikom dostavljanja dokumenata, majke dvoje i više dece su u obavezi da predaju izvode iz matične knjige dece, potvrdu o radnom stažu ili potvrdu o evidenciji na birou Zavoda za zapošljavanje, kao i dokaz da nisu ostvarile pravo na penziju.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, oko sedam hiljada žena u Srbiji/BIH može ostvariti pravo na doživotnu naknadu.

Izvor: opanak.rs

Ostavite komentar